Список реставраторов

РЕСТАВРАТОРЫ — ATESTĒTIE RESTAURĀTORI

Augstkalns Imants interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – speciālists 29262463
Augustina Ineta stājglezniecības restauratore – meistare 28856634 inetaaugustina@inbox.lv
Avetjans Grairs monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – meistars 29245616 talija@tvnet.lv
Ābolniece-Āboliņa Aina tekstila izstrādājumu restauratore – speciāliste 27024421 ainaaa2@inbox.lv aina.abolniece@apollo.lv
Balode Aina polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore – meistare 29741242 aina271@inbox.lv
Baļļa Ieva metāla izstrādājumu restauratore – meistare 28373051 faberss@inbox.lv
Baļļa Uģis interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – meistars 29104496 antiklv@inbox.lv
Baņķiere Maija keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restauratore – vecmeistare 29216613 maijabank@gmail.com
Bērziņš Ģirts metāla izstrādājumu restaurators – speciālists 29114223 girts.berzins@gmail.com
Bite Indra rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste 29721411 indrbai@inbox.lv
Blekte Edgars monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists 22055691 blekte@inbox.lv
Blūms Pēteris būvmākslas objektu restaurators – vecmeistars 29856433 peterisblums49@gmail.com
Bukovskis Aivars interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – meistars 29996046
Bula Ilze grafikas restauratore – meistare 26042411 ilze.bula@lnb.lv
Burkovska Anita arheoloģiskā materiāla restauratore – meistare 26351418 anita_b@inbox.lv
Burvis Kaspars stājglezniecības restaurators – meistars 29417240 restaurator@inbox.lv
Ceplis Jānis interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – vecmeistars 29646628 siaintarsija@inbox.lv
Cesberga Ieva rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste 29643047 ievacesberga@gmail.com
Čakare Gunita stājglezniecības restauratore –vecmeistare 29223641 gunitarestaur@inbox.lv
Daukste Renāte kultūrvēsturisku objektu bioloģiskās izpētes speciāliste 29121609 renate.daukste@inbox.lv
Daugule-Balode Iveta dokumentu un grāmatu restauratore – meistare 26890268 iveta.daugule@lnb.lv
Drengers Zigmunds metāla izstrādājumu restaurators – meistars 26547056 zigdreng@inbox.lv
Dubrovska Dace rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restauratore – meistare 29422453 ievacesberga@gmail.com
Dzelzkalēja Olita monumentālās glezniecības restauratore – speciāliste 26840004 dzeoli@inbox.lv
Dukule Inese monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 26328612 francikevica@inbox.lv
Gailīte Ramona tekstila restauratore – meistare 67356687
Graudums Ivo akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurators – meistars 29480115 ivo.graudums@inbox.lv
Grīnberga Aija polihromā koka restauratore – meistare 29343345 aijagrinberga@inbox.lv
Grīnberga Irbe stājglezniecības restauratore – meistare 29688898 grinberga.irbe@gmail.com
Grīnfelde Zinaida monumentālās glezniecības restauratore – vecmeistare 26118011 gunars@eila.lv
Grīnfelds Gunārs monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – vecmeistars 29470444 gunars@eila.lv
Gulbe Juta monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 29182655 jutagulbe@inbox.lv
Heinrihsone Ināra būvmākslas objektu restauratore – vecmeistare 29289757 timkrist@gmail.com
Hermsa Lolita monumentālās glezniecības restauratore – meistare 28310994 hermsa@inbox.lv
Ikerte Laura polihromā koka un zeltījuma restauratore – speciāliste 29685191 ikerte@inbox.lv
Ilsums Viesturs ērģeļu restaurators – speciālists 67221230, 29150966 viestursi@apollo.lv
Indrikova Inese polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore – meistare 29176414 uldinese@inbox.lv
Jansone Līga stājglezniecības restauratore – speciāliste 29936504 info@ligajansone.com
Jātniece Natālija stājglezniecības restauratore – speciāliste 29361620 natajatniece@inbox.lv
Jēkabsone Linda grafikas restauratore – speciāliste 29185066 jekabsone.linda@gmail.com
Kalniņš Jānis ērģeļu restaurators – meistars 63671475, 29120601 janis.kalnins64@gmail.com
Kastanovska Una grafikas restauratore – meistare 26817285 noka3@inbox.lv
Kļavnieks Andris stikla izstrādājumu (vitrāžu) restaurators – meistars 29497274
Kiriloviča Inta kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste 22150764 inta.kirilovica@rtu.lv
Krilovs Eduards būvgaldniecības izstrādājumu restaurators – meistars 29101941 eduardskrilovs@inbox.lv
Kristlība Laura stājglezniecības restauratore – speciāliste 26145643 trusevska@yahoo.com
Krūziņš Ainārs interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – speciālists 26889045 ainarskruzins@inbox.lv
Kubaka Ināra rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – meistare 28223392 uldinese@inbox.lv
Kuple Saiva stājglezniecības restauratore – meistare 29158241 kuple.saiva@gmail.com
Lapiņa Tabita ādas un tekstila izstrādājumu restauratore – meistare 26394531 tabitalapina@inbox.lv
Lāce Signe polihromā koka un zeltījuma restauratore – meistare 28395912 signe1020@inbox.lv
Leitlante Baiba interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restauratore – speciāliste 28378852 baibakreitenberga@inbox.lv
Lencberga Sarmīte grāmatu restauratore – meistare 26025139 sarmitelencberga@inbox.lv
Liepa Gundega monumentālās glezniecības restauratore – speciāliste 29817173 gundegaliepa@gmail.com
Liepa Liāna mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperte 29423025 liana.liepa@inbox.lv
Lībiete Jana keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restauratore –vecmeistare 29502796 janalibiete@inbox.lv
Līdaka Daira tekstila izstrādājumu restauratore – vecmeistare 26336243 daira.lidaka@gmail.com
Lušečkins Vladimirs metāla izstrādājumu un arheoloģiskā materiāla restaurators – speciālists 22134957 Lusmir@inbox.lv
Lūsis Zigmunds stājglezniecības restaurators – meistars 67357410 zigmunds.lusis@inbox.lv
Medne Andra monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – meistare 25931521 andra24@inbox.lv
Melbārdis Alvis ērģeļu restaurators – meistars 29111822 alvis_m@inbox.lv
Menģels Jānis interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – meistars 29890464 egleskalns@gmail.com
Mertens Jānis būvgaldniecības izstrādājumu restaurators – speciālists 29604434 janis.mertens@kuldiga.lv
Mežkaze Inese monumentālās glezniecības restauratore – speciāliste 26402781 inesespasts@apollo.lv
Mišķe Dagmāra monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 26338950 dagmara77@inbox.lv
Muižniece Iveta monumentālās glezniecības restauratore – meistare 26540191
Murziņa Dita stājglezniecības restauratore – meistare 26334040 dita.mp@apollo.lv
Opule Velga grafikas restauratore – meistare 67357407, 28870344 Velga.Opule@lnmm.lv
Oša Oksana rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste 20059992 oksana.osa@arhivi.gov.lv
Ozoliņa Inese monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 26430962 atanors@atanors.lv
Pavlovs Juris monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists 29714974 jurispavlovs2@inbox.lv
Pāže Dace stājglezniecības restauratore – speciāliste 29667553 dacepaze@gmail.com
Pelse Lana akmens vai citu silikātu materiālu objektu restauratore – speciāliste 26132583 restauracija@doms.lv
Pestova Ludmila mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperte 26857715
Pilsuma Baiba monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 26831204 pilsuma@gmail.com
Podziņa Aida polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore – vecmeistare 28379024 aida.podzina@gmail.com
Priežčiekure Sandra polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības vai zeltījuma restauratore – meistare 26594840 sandra-118@inbox.lv
Purviņš Edgars akmens vai citu silikātu materiālu objektu restaurators – speciālists 28660766 edgars@purvins.lv
Raudsepa Ingrīda stājglezniecības restauratore – vecmeistare 28311760 ingrida.raudsepa@gmail.com
Rozefelde Inga 3. pakāpes grafikas restauratore 26435013 ingarozefelde@inbox.lv
Rubenis Kārlis interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – meistars 29149359 karlis.rubenis@gmail.com
Rudzīte Inta grafikas restauratore – vecmeistare 29285541 restavro1942@inbox.lv
Ruks Edgars interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restaurators – meistars 26165557 edgarsruks@inbox.lv
Saulesleja Indra tekstila izstrādājumu restauratore – meistare 29177517 saulesleja@apollo.lv
Savkina Olga stājglezniecības restauratore – speciāliste 29696181 osavkina@gmail.com
Smila Inita arheoloģiskā materiāla restauratore – vecmeistare 26458863 ipa@tvnet.lv
Sokolova Zita stājglezniecības restauratore – vecmeistare 29802534 zita.sokolova@inbox.lv
Stepanovs Genadijs monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators – speciālists 29648340 gennadijs.stepanovs@inbox.lv
Stikāne Zane stājglezniecības restauratore – meistare 26798072 zane_rest@inbox.lv
Širvinskas Kristīne monumentālās glezniecības restauratore – meistare 29947342 kristinerestaur@tvnet.lv
Špaka Ieva rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – meistare 26575626 ievas13@inbox.lv
Štolde Ilona monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – meistare 26784323
Šveisberga Iveta keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restauratore – speciāliste 28855462 ivetasveisberga@inbox.lv
Taivāne Zira rokrakstu, dokumentu un citu papīra izstrādājumu – meistare 27789234 z.taivane@gmail.com
Tālberga Ramona grafikas restauratore – vecmeistare 29210940 ramonatalberga@inbox.lv
Temerova Dzintra stājglezniecības restauratore – vecmeistare, mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperte 29391498 makslas.eksperti@inbox.lv
Tiltiņa Inta keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restauratore – vecmeistare 26346631 inta.tiltina@lnmm.lv
Tuņa Indra kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste 26539592 tuna.indra@gmail.com
Ubarste Ārija rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu; ādas, pergamenta vai tekstila izstrādājumu restauratore – meistare 26541449 ubarste@apollo.lv
Vasariņa Vita monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restauratore – speciāliste 26762147 vita.vasarina@gmail.com
Veinberga Sintija interjera iekārtas priekšmetu (mēbeļu) restauratore – speciāliste 29678907 sintija_veinberga@inbox.lv
Veldze Līga rokrakstu, dokumentu, grāmatu vai citu papīra izstrādājumu restauratore – speciāliste 26384463 ligadravniece@inbox.lv
Visendorfa Liene stājglezniecības restauratore – meistare 26589673 liene.visendorfa@gmail.com
Voitkeviča Ieva polihromā koka un dekoratīvās koktēlniecības restauratore – speciāliste 27011775 ievavoitkevica@inbox.lv
Zemīte Marina polihromā koka un zeltījuma restauratore – meistare 29273118 marinazem@inbox.lv
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Restaurācijas kvalifikācijas izvērtēšanas ekspertu padome
Mazā Pils 19, Rīga, LV-1050
E-pasts: Dace.Coldere@mantojums.lv
Kontaktpersona: Dace Čoldere, tālr. 67213864

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, Свяжитесь с Нами.

Translate »

Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Дополнительная информация

Настройки cookie на этом веб-сайте настроены на «разрешить cookie», чтобы обеспечить вам наилучшее возможное использование браузера. Если вы продолжаете использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie тогда нажимаете на кнопку «Соглашаюсь», ниже вы соглашаетесь с правилами.

Закрыть